Numer wpisu:1468

Data wpisu:07/22/2008

Data wydania wyroku:04/29/2008

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 87/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Renata Orłowska, Joanna Kołodziej - Pieńkowska, Beata Kowaluk

Oznaczenie pozwanego:Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Konkret" Spółka z o.o. w Gdańsku

Postanowienie uznane za niedozwolone:„ W przypadku rezygnacji przez partycypanta z partycypacji w kosztach budowy mieszkania, rezygnacji złożonej na piśmie TBS Konkret Sp. z o.o. zwraca mu wpłacone kwoty bez odsetek i odszkodowań za wyłączenie raty pierwszej stanowiącej pokrycie kosztów przygotowania inwestycji, zawarcia umowy i naboru klientów.”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót