Numer wpisu:4494

Data wpisu:04/11/2013

Data wydania wyroku:01/09/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 151/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Michał Szczechura - Microstudio

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Operator i Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia, zwrot czy też odmowę przyjęcia, gdy nie nastąpiły one z ich winy (wówczas koszty usługi nie podlegają zwrotowi (w tym usług dodatkowych)"

Branża:Inne usługi


Powrót