Numer wpisu:4499

Data wpisu:04/12/2013

Data wydania wyroku:12/11/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3020/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Helena Hierasimowicz-Bednarz

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Apteka zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu bez powiadomienia"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót