Numer wpisu:2577

Data wpisu:09/21/2011

Data wydania wyroku:04/20/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1782/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Karina Głowala

Oznaczenie pozwanego:Syndyk masy upadłości Drimex-Bud S.A. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Ewentualna zmiana terminu lub kosztów budowy lokalu wymaga powiadomienia Finansującego przez Inwestora Powierniczego w porozumieniu ze Spółdzielnią w terminie siedmiu dni w formie pisemnej"

Branża:Nieruchomości


Powrót