Numer wpisu:6067

Data wpisu:06/08/2015

Data wydania wyroku:03/19/2015

Sygnatura akt:XVII AmC 13843/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:KONTBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku zawarcia umowy sprzedaży z dowolnym kontrahentem wyszukanym przez Firmę, osobę jemu bliską (...) po rozwiązaniu niniejszej umowy Klient zapłaci Firmie kwotę... zł w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży"

Branża:Nieruchomości


Powrót