Numer wpisu:4662

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:02/15/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 2089/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Monston spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Mając na uwadze charakter świadczonej przez Monston Usługi, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie wyłączona jest odpowiedzialność Monston za:
- prawidłowość, aktualność oraz przydatność dla wybranego przez użytkownika celu informacji o pojeździe mechanicznym zawartych w raporcie wygenerowanym w serwisie Easyvin.pl oraz poniesione w związku z powyższym przez użytkownika jakiejkolwiek szkody,
- niemożność wygenerowania raportu w serwisie Easyvin.pl lub brak możliwości odczytania raportu w serwisie Easyvin.pl z powodu błędów w transmisji danych lub awarii sieci teleinformatycznych bądź sieci telekomunikacyjnych operatorów telekomunikacyjnych za pośrednictwem, których Monston świadczy usługi,
- szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z serwisu Easyvin.pl"

Branża:Inne usługi


Powrót