Numer wpisu:4716

Data wpisu:05/23/2013

Data wydania wyroku:12/11/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 5121/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Jacek Żurawik - Bookador.pl w Poznaniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"(...) Klient może bez podania przyczyny zwrócić towar zakupiony w Księgarni w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany (...)"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót