Numer wpisu:2622

Data wpisu:10/19/2011

Data wydania wyroku:04/07/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 107/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Spółdzielnia Mieszkaniowa w Międzyrzeczu Podlaskim

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zaliczka, o której mowa w ust. 1 podlega zwrotowi w wys. 80 % wniesionej kwoty bez oprocentowania w przypadku nieuzasadnionego jednostronnego rozwiązania umowy przez przyszłego właściciela lokalu"

Branża:Nieruchomości


Powrót