Numer wpisu:1062

Data wpisu:03/21/2007

Data wydania wyroku:11/22/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 140/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Daniela Stryczek

Oznaczenie pozwanego:Dariusz Pisarzowski

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Prowizję należną pośrednikowi pobiera się z samego faktu skontaktowania się stron, które w wyniku tego zawierać będą umowę kupna/sprzedaży lub umowę najmu”

Branża:Nieruchomości


Powrót