Numer wpisu:2487

Data wpisu:09/13/2011

Data wydania wyroku:03/31/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1155/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Praw Konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Antoni Monach - "Biuro Turystyczne PROJEKT" z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie, opłacając odszkodowanie w miejscu ich powstania"

Branża:Turystyka


Powrót