Numer wpisu:5813

Data wpisu:09/18/2014

Data wydania wyroku:06/10/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 17856/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Monika Pawlikowska-Hausmann, Józef Ruciński, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Jarosław Wagner, Emil Hausmann, Jacek Matusiak, Wiesława Musa, Danuta Panufnik, Anna Masłowska, Tomasz Antosik, Jerzy Maciejewski

Oznaczenie pozwanego:Lilou sp. z o.o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót