Numer wpisu:852

Data wpisu:09/01/2006

Data wydania wyroku:08/07/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 73/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” w Poznaniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Spółdzielnia zastrzega, że ostateczne rozwiązania projektowe mogą odbiegać od wstępnej dokumentacji architektoniczno-funkcjonalnej”

Branża:Nieruchomości


Powrót