Numer wpisu:4706

Data wpisu:05/23/2013

Data wydania wyroku:12/11/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 5431/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Krystyna Zawidniak

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku choćby jednokrotnego uchybienia obowiązkom wynikającym z zobowiązania, o którym mowa w § 4 ust. 2 Usługodawca zapłaci Usługodawcy cenę... stanowiącą koszt urządzenia filtrującego z pominięciem rabatu, o którym mowa w § 4 ust.1"

Branża:Inne usługi


Powrót