Numer wpisu:4745

Data wpisu:05/28/2013

Data wydania wyroku:02/19/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 4286/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:VINIFERA Sp. z o.o w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki, warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu szkodowego", który jest dostępny u kuriera"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót