Numer wpisu:1921

Data wpisu:04/27/2010

Data wydania wyroku:03/05/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 873/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Wyższa Szkoła Kupiecka z siedzibą w Łodzi

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W okresie wakacyjnym tj. za lipiec, sierpień, wrzesień student uiszcza niepełne czesne w wysokości 75% pełnej stawki miesięcznej"

Branża:Edukacja


Powrót