Numer wpisu:4509

Data wpisu:04/22/2013

Data wydania wyroku:03/06/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3777/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Fundacja Granma z siedzibą w Wolsztynie

Oznaczenie pozwanego:Newcastle sp. z o.o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Środki finansowe za zwrócony towar Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego towaru"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót