Numer wpisu:4756

Data wpisu:05/29/2013

Data wydania wyroku:02/15/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 5377/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Piotr Kolecki

Oznaczenie pozwanego:Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Puri-Pharma" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Apteka Cefarm nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej"

Branża:Inne usługi


Powrót