Numer wpisu:1384

Data wpisu:04/22/2008

Data wydania wyroku:12/05/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 126/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Przedsiębiorstwo Dewelopersko - Budowlane "Edbud" Sp. z o. o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Ostateczna cena lokalu zostanie ustalona w rozliczeniu końcowym i zawierać będzie zmiany wynikające: z inwentaryzacji powykonawczej, o której mowa w ust. 5, z waloryzacji, o której mowa w ustępie 6, ze zmian przepisów podatkowych, o której mowa w ust. 7, z udziału w pomieszczeniu dla Wspólnoty Mieszkaniowej, o którym mowa w ust. 8, ze zmian indywidualnych i robót dodatkowych, o których mowa w par. 5."

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót