Numer wpisu:7278

Data wpisu:11/20/2018

Data wydania wyroku:08/28/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 28197/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Wiktoria Krok-Kuzmanow, Stanisława Kuzmanow

Oznaczenie pozwanego:Murapol Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strony postanawiają nie nakładać wzajemnie kar umownych dla stron dokumentowanej tym aktem umowy deweloperskiej"

Branża:Nieruchomości


Powrót