Numer wpisu:1557

Data wpisu:02/18/2009

Data wydania wyroku:11/26/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 91/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Krakowskie Konsorcjum Inwestycyjne KRAKOIN Sp. z o. o. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„W sytuacjach opisanych w ust. 1 Sprzedający wypłaci Kupującemu - w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy z nowym nabywcą udziału w lokalu, ale nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia odstąpienia - wpłacone przez niego na podstawie niniejszej umowy kwoty, zatrzymując zadatek.”

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 września 2008 r. (Sygn. akt VI ACa 532/08)

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót