Numer wpisu:4503

Data wpisu:04/12/2013

Data wydania wyroku:01/04/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 5420/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Adam Drąg i Barbara Oleśków - OK TOURS s.c.

Postanowienie uznane za niedozwolone:"OK TOURS zastrzega sobie prawo zmiany rozkladu jazdy autokaru i rozkładu lotów"

Branża:Turystyka


Powrót