Numer wpisu:4512

Data wpisu:04/22/2013

Data wydania wyroku:10/09/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 4212/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Urszula Rosa - Urszula Rosa Firma Handlowo-Usługowa "Kropla"

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Kropla nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe doręczenie przesyłek, gdy: (...) - Zawartość rzeczywista przesyłki nie zgadza się z zadeklarowaną"

Branża:Inne usługi


Powrót