Numer wpisu:2637

Data wpisu:10/19/2011

Data wydania wyroku:08/24/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2675/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Marzena Tabor - Agencja Turystyczna "Erbus"

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Uczestnicy zobowiązują się do pokrycia szkód wyrządzonych przez siebie lub osób będących pod ich opieką w czasie trwania imprezy i w miejscu ich powstania"

Branża:Turystyka


Powrót