Numer wpisu:5759

Data wpisu:08/11/2014

Data wydania wyroku:05/21/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 10759/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Grzegorz Kobos - "ABC-Partner" Grzegorz Kobos w Kielcach

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Jeżeli szkoda nie powstała z winy Najemcy pokrywa on każdorazowo koszt opłaty manipulacyjnej w wysokości 500 zł"

Branża:Inne usługi


Powrót