Numer wpisu:5812

Data wpisu:09/18/2014

Data wydania wyroku:06/10/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 17850/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Tomasz Antosik, Jerzy Maciejewski, Józef Ruciński, Danuta Panufnik, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Wiesława Musa, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jacek Matusiak, Emil Hausmann, Anna Masłowska, Jarosław Wagner

Oznaczenie pozwanego:Lilou sp. z o.o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub żądania przedpłaty"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót