Numer wpisu:3663

Data wpisu:08/30/2012

Data wydania wyroku:12/27/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 74/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jarosław Knieć

Oznaczenie pozwanego:ABM INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strona zobowiązana do kupna nie będzie uzależniała odbioru lokalu mieszkalnego od ukończenia prac dotyczących zagospodarowania terenu wokół budynku"

Branża:Nieruchomości


Powrót