Numer wpisu:4335

Data wpisu:03/14/2013

Data wydania wyroku:01/18/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 11374/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krakus" w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Spółdzielnia zastrzega, że określony termin może ulec zmianie w przypadkach zaistnienia zdarzeń nieznanych w dacie podpisania umowy"

Branża:Nieruchomości


Powrót