Numer wpisu:1037

Data wpisu:02/20/2007

Data wydania wyroku:12/07/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 172/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Andrzej Szeliński

Oznaczenie pozwanego:Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domena” z/s w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„W przypadku odstąpienia od umowy realizacyjnej z przyczyn określonych w pkt 2, a także rozwiązania umowy przez Nabywcę, Spółdzielnia dokonuje zwrotu pieniędzy (...) w terminie 30 dni od dokonania wpłaty przez następce, po potrąceniu 5% sumy dodatkowych wpłat”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót