Numer wpisu:4472

Data wpisu:04/10/2013

Data wydania wyroku:01/11/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 5407/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "ALEKTO" w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Anna Mikołajewska, Agnieszka Rościńska - "Pasja A&A A. Mikołajewska, A. Rościńska c.s. w Łukowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko w przypadku, gdy będzie odesłany w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót