Numer wpisu:4580

Data wpisu:04/30/2013

Data wydania wyroku:01/18/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 5744/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Sat-Mont-Service Jacek Mruk, Krzysztof Mruk Sp. j. w Szczecinie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wszelką korespondencję kierowaną do Abonenta pod ostatni wskazany adres uznaje się jako prawidłowo doręczoną ze skutkiem prawnym"

Branża:Usługi telekomunikacyjne


Powrót