Numer wpisu:3974

Data wpisu:11/15/2012

Data wydania wyroku:08/24/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 322/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Gospodarczy Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Michał Babicz

Oznaczenie pozwanego:Rainbow Tours spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji zawartej z Rainbow Tours S.A. umowy oraz marketingu usług świadczonych przez Rainbow Tours S.A."

Branża:Turystyka


Powrót