Numer wpisu:4445

Data wpisu:04/05/2013

Data wydania wyroku:01/28/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 1251/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stanisław Marek Murzynowski

Oznaczenie pozwanego:"SpeedTEL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sierpcu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Operator nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji danych, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług Operatora w szczególności wynikających z (...)" (§ 11 pkt 1 regulaminu)

Branża:Usługi telekomunikacyjne


Powrót