Numer wpisu:4537

Data wpisu:04/24/2013

Data wydania wyroku:02/08/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 2522/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Detal Koncept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanych nagród"

Branża:Inne usługi


Powrót