Numer wpisu:4777

Data wpisu:05/29/2013

Data wydania wyroku:11/26/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 2544/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wydział XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Sebastian Białkowski - Sacom System w Rudzie Śląskiej

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Operator nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie przerw i zakłóceń powstałych wskutek wadliwego działania łączy innych operatorów (...)"

Branża:Usługi telekomunikacyjne


Powrót