Numer wpisu:7083

Data wpisu:03/21/2018

Data wydania wyroku:03/23/2017

Sygnatura akt:XVII AmC 3006/14

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Cyryl Cyberski

Oznaczenie pozwanego:Krzysztof Strzałka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Home Express Krzysztof Strzałka

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Po otrzymaniu adresu Nieruchomości od Pośrednika za bezskuteczne uznaje się powoływanie się Zamawiającego na to, że dana Nieruchomość była mu znana wcześniej"

Branża:Nieruchomości


Powrót