Numer wpisu:3885

Data wpisu:10/29/2012

Data wydania wyroku:06/20/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3193/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Marek Poprawski

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Do Wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującą stawką"

Branża:Nieruchomości


Powrót