Numer wpisu:1334

Data wpisu:02/19/2008

Data wydania wyroku:11/24/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 163/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Śląska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z/s w Zabrzu

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Operator może zmienić zawartość Pakietu programów. O zmianie zawartości Pakietu programów Operator powiadomi Abonenta przez kanał informacyjny ŚTK z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem (...)"

Branża:Telewizja kablowa i satelitarna

Wyrok:

Powrót