Numer wpisu:4677

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:02/25/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 2949/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio iuris" w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Monika Kowalewska, Przemysław Kowalewski

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wszystkie koszty dodatkowe wynikłe w związku z dostawą, zwrotem i przelewami obciążają Zamawiającego"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót