Numer wpisu:4544

Data wpisu:04/24/2013

Data wydania wyroku:01/09/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3746/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Fawor Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska z siedzibą w Poznaniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie uaktualnionego tekstu Regulaminu w sklepach wymienionych w załączniku (...) oraz na stronie internetowej (...)"

Branża:Inne usługi


Powrót