Numer wpisu:5063

Data wpisu:07/31/2013

Data wydania wyroku:04/15/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 4789/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Oristo Meble sp. z o.o. w Lubawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku zasadnego odstąpienia od umowy przez Kupującego, sklep gwarantuje zwrot kwoty równej zapłaconej cenie"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót