Numer wpisu:2612

Data wpisu:10/19/2011

Data wydania wyroku:06/17/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2231/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Jadwiga Witelus, Ewelina Strzałka - Biuro Podrózy Wist Travel s.c. Jadwiga Witelus, Ewelina Strzałka w Dąbrowie Górniczej

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w czasie trwania imprezy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika"

Branża:Turystyka


Powrót