Numer wpisu:1161

Data wpisu:05/16/2007

Data wydania wyroku:10/26/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 39/06

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Bartosz Brosowski

Oznaczenie pozwanego:Elżbieta Butrymowicz i Jolanta Szreder Biuro Nieruchomości "Plus" s.c w Gdańsku

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w par.1 oferty przedstawionej przez pośrednika z jego pominięciem, zamawiający zapłaci pośrednikowi prowizję w podwójnej wysokości."

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót