Numer wpisu:5784

Data wpisu:08/27/2014

Data wydania wyroku:07/02/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 11410/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Wojciech Kuleczka - GALERIA GPS WOJCIECH KULECZKA w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku sporów mogących powstać z w związku z niniejszą Umową, ich rozpatrzenie będzie należeć do sądu arbitrażowego, właściwego miejscowo dla Sprzedającego"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót