Numer wpisu:5746

Data wpisu:08/11/2014

Data wydania wyroku:06/03/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 26566/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Wiesława Musa, Monika Pawlikowska-Hausmann, Tomasz Antosik, Jerzy Maciejewski, Józef Ruciński

Oznaczenie pozwanego:Jan Godwod - Studio JG JAN GODWOD w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sklep internetowy yatta.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót