Numer wpisu:679

Data wpisu:04/05/2006

Data wydania wyroku:01/19/2005

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 5/04

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Miejski Rzecznik Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Elżbieta Damiza i Jerzy Damiza „Eldam” Damiza Jerzy, Elżbieta

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Klient zobowiązuje się w terminie 14 dni odebrać decyzję dotyczącą ustosunkowania się sprzedawcy do żądania kupującego bez dodatkowego powiadomienia”

Branża:Sprzedaż konsumencka


Powrót