Numer wpisu:4292

Data wpisu:02/22/2013

Data wydania wyroku:11/20/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3967/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Praw Konsumentów i Uczciwej Konkurencji Pomiędzy Przedsiębiorcami Clarity

Oznaczenie pozwanego:Ambra sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w obuwiu nie zużytym"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót