Numer wpisu:543

Data wpisu:10/07/2005

Data wydania wyroku:08/04/2004

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 44/03

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Centrum Projektów Regionalnych – Inwestor S.A. w Katowicach

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Terminy wykonania poszczególnych etapów robót oraz terminy płatności za nie, określone w Planie Płatności mogą ulec skróceniu, na co Inwestor wyraża zgodę”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót