Numer wpisu:1420

Data wpisu:05/27/2008

Data wydania wyroku:03/31/2008

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 288/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Wojciech Wesołowski i Paweł Wesołowski, wspólnicy spółki cywilnej Firma Handlowo - Usługowa DAWO w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" W przypadku wycofania zlecenia w okresie, w którym zastrzeżono wyłączność Pośrednikowi, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić kwotę w wysokości 3% + 22% VAT od ceny oznaczonej w par. 8 niniejszej umowy. "

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót