Numer wpisu:1602

Data wpisu:05/15/2009

Data wydania wyroku:04/17/2008

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 206/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Towarzystwa Lexus w Zielonej Górze

Oznaczenie pozwanego:DHL Express (Poland) Sp. z o. o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"DHL Express nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki albo opóźnienie w jej doręczeniu jeśli zaistniały one z przyczyn: występujących po stronie Nadawcy, Odbiorcy lub Zleceniodawcy; wynikających z właściwości towaru; spowodowanych siłą wyższą; innych zdarzeń losowych niezawinionych przez DHL Express."

Branża:Nieruchomości


Powrót