Numer wpisu:4688

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:02/25/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3341/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio Iuris" w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Kamila Kosk

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Firma nie ponosi odpowiedzialności, jeśli czas dostawy przedłuża się z winy firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót